About
NEWS

บลู เอเลเฟ่นท์

บลู เอเลเฟ่นท์ รับรางวัล THE TOP25 Restaurants Phuket 2023

เรื่อง ONCE-team Date 20-10-2023 | View 304

บลู เอเลเฟ่นท์ รับรางวัล THE TOP25 Restaurants Phuket 2023

บลู เอเลเฟ่นท์

นับเป็นความภูมิใจของ บลู เอเลเฟ่นท์ ภัตตาคารอาหารไทยแท้ที่นำวัตถุดิบชั้นเลิศจากโครงการหลวง และชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยมารังสรรค์ จนมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาชาติมากว่า 40 ปี กับการได้รับรางวัล “ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งภูเก็ต หรือ THE TOP25 Restaurants Phuket 2023” ซึ่งเป็นการจัดลำดับสุดยอดร้านอาหารยอดเยี่ยมในภูเก็ต โดยความร่วมมือของ TRAVELINDEX / TOP25Restaurants.com ร่วมกับ Amazing Thailand โดยคัดเลือกจาก Travelindex เจ้าของ ‘Restaurants Rating Index’ ที่รวบรวมผลคะเเนนเเละเก็บข้อมูลจากการรีวิวผ่านบนสื่อออนไลน์ โดยประมวลผลผ่านระบบของ AI เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นกลางมากที่สุด

Tags: