ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม - Onceinlife

เพราะที่นี่คืออนุสรณ์การปกครองของประเทศจีนในยุคศักดินา เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และวรรณคดีของจีน เป็นโบราณสถานที่สร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปยลของจริง ว่ากันว่าเป็นหนังสือภาพที่รวบรวมเรื่องราวของพระราชวังแห่งนี้ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดทั้งด้านเอกสารโบราณและศิลปกรรมประเภทต่างๆ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 90 ปีที่พระราชวังต้องห้ามได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ และโอกาสครบรอบ 600 ปีของพระราชวังแห่งนี้ในปีนี้ (พ.ศ. 2563) ใครสนใจต้องรีบหามาครอบครอง เพราะนี่สำนักพิมพ์มติชนจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้ การันตีได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นที่ต้องการของผู้อ่านเพียงใด

ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม

จ้าวกว่างเชา

นอกจากกำแพงเมืองจีนที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้ว ผู้คนทั่วโลกต่างยกให้พระราชวังต้องห้ามเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงปักกิ่งที่ใครมาไม่ควรพลาดในการไปเยือนสักครั้งในชีวิต

เพราะที่นี่คืออนุสรณ์การปกครองของประเทศจีนในยุคศักดินา เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และวรรณคดีของจีน เป็นโบราณสถานที่สร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปยลของจริง ว่ากันว่าเป็นหนังสือภาพที่รวบรวมเรื่องราวของพระราชวังแห่งนี้ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดทั้งด้านเอกสารโบราณและศิลปกรรมประเภทต่างๆ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 90 ปีที่พระราชวังต้องห้ามได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ และโอกาสครบรอบ 600 ปีของพระราชวังแห่งนี้ในปีนี้ (พ.ศ. 2563) ใครสนใจต้องรีบหามาครอบครอง เพราะนี่สำนักพิมพ์มติชนจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้ การันตีได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นที่ต้องการของผู้อ่านเพียงใด

ข้อมูลหนังสือ
  • ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม
  • ผู้เขียน: จ้าวกว่างเชา
  • ผู้แปล: อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช และชาญ ธนประกอบ
  • สำนักพิมพ์: มติชน