หมู่เกาะมาเลย์ : THE MALAY ARCHIPELAGO 1 - Onceinlife

บันทึกการเดินทางเล่มนี้เป็นของนักสำรวจและนักชีวภูมิศาสตร์ อัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ ชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูแต่คุณจะนึกศรัทธาเขาขึ้นมาทันที เมื่อทราบว่าเขาผู้นี้คือหนึ่งในผู้คิดค้นทฤษฎีวิวัฒนาการที่อยู่ร่วมสมัยกับ ชาร์ลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยาผู้โด่งดัง หนังสือเล่มนี้จึงได้รับยกย่องควบคู่มากับหนังสือเรื่องกำเนิดสปีชีส์ The Origin of Species ของชาร์ลส์นั่นเอง

การเดินทางของอัลเฟรดไปยังหมู่เกาะมาเลย์และอินโดนีเซียในครั้งนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อไปสำรวจลักษณะธรรมชาติวิทยา พฤกษศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน และวัฒนธรรมของดินแดนอันไกลโพ้น ที่ว่ากันว่ามีทั้งความลึกลับและความป่าเถื่อนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ผลงานของเขาจึงเป็นเหมือนตำราซึ่งเหล่านักธรรมชาติวิทยาใช้หาคำตอบว่า ‘สปีชีส์ใหม่เกิดขึ้นบนโลกนี้ได้อย่างไร’

นี่จึงเป็นบันทึกที่ละเอียดซึ่งช่วยให้ชาวโลกได้รับรู้เรื่องราวในอดีตของดินแดนเหล่านี้ที่อาจสูญหายไปตามกาลเวลา และการศึกษาความเป็นมา ก็ช่วยให้มองเห็น เข้าใจ เชื่อมต่อความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับปัจจุบัน และเห็นถึงพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้มากขึ้น

จึงเป็นข่าวดีของผู้ที่อาจไม่สันทัดภาษาอังกฤษนัก เมื่อสำนักพิมพ์มติชนนำมาตีพิมพ์ในฉบับภาษาไทยเป็นครั้งแรกในปีนี้ (พ.ศ. 2563) แล้วคุณจะไม่พลาดการร่วมสัมผัสเรื่องราวในอดีตของหมู่เกาะมาเลย์ที่อาจเป็นความลับไปตลอดกาล หากไม่มีการบันทึกไว้ในหนังสือสุดคลาสสิกเล่มนี้

หมู่เกาะมาเลย์ : THE MALAY ARCHIPELAGO 1

Alfred Russel Wallace

หนังสือสาระความรู้สุดคลาสสิกเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 150 ปีที่แล้ว!!! คุณอ่านไม่ผิดหรอก และหากกำลังนึกสงสัยว่าแล้วทำไมถึงยังได้รับการตีพิมพ์จนถึงปัจจุบันนี้ นั่นเพราะหนังสือเล่มนี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของหมู่เกาะมาเลย์ที่มีการสำรวจในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19

บันทึกการเดินทางเล่มนี้เป็นของนักสำรวจและนักชีวภูมิศาสตร์ อัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ ชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูแต่คุณจะนึกศรัทธาเขาขึ้นมาทันที เมื่อทราบว่าเขาผู้นี้คือหนึ่งในผู้คิดค้นทฤษฎีวิวัฒนาการที่อยู่ร่วมสมัยกับ ชาร์ลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยาผู้โด่งดัง หนังสือเล่มนี้จึงได้รับยกย่องควบคู่มากับหนังสือเรื่องกำเนิดสปีชีส์ The Origin of Species ของชาร์ลส์นั่นเอง

การเดินทางของอัลเฟรดไปยังหมู่เกาะมาเลย์และอินโดนีเซียในครั้งนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อไปสำรวจลักษณะธรรมชาติวิทยา พฤกษศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน และวัฒนธรรมของดินแดนอันไกลโพ้น ที่ว่ากันว่ามีทั้งความลึกลับและความป่าเถื่อนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ผลงานของเขาจึงเป็นเหมือนตำราซึ่งเหล่านักธรรมชาติวิทยาใช้หาคำตอบว่า ‘สปีชีส์ใหม่เกิดขึ้นบนโลกนี้ได้อย่างไร’

นี่จึงเป็นบันทึกที่ละเอียดซึ่งช่วยให้ชาวโลกได้รับรู้เรื่องราวในอดีตของดินแดนเหล่านี้ที่อาจสูญหายไปตามกาลเวลา และการศึกษาความเป็นมา ก็ช่วยให้มองเห็น เข้าใจ เชื่อมต่อความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับปัจจุบัน และเห็นถึงพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้มากขึ้น

จึงเป็นข่าวดีของผู้ที่อาจไม่สันทัดภาษาอังกฤษนัก เมื่อสำนักพิมพ์มติชนนำมาตีพิมพ์ในฉบับภาษาไทยเป็นครั้งแรกในปีนี้ (พ.ศ. 2563) แล้วคุณจะไม่พลาดการร่วมสัมผัสเรื่องราวในอดีตของหมู่เกาะมาเลย์ที่อาจเป็นความลับไปตลอดกาล หากไม่มีการบันทึกไว้ในหนังสือสุดคลาสสิกเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ
  • หมู่เกาะมาเลย์ : THE MALAY ARCHIPELAGO 1
  • ผู้เขียน: Alfred Russel Wallace
  • ผู้แปล: นำชัย ชีววิวรรธน์, ศศิวิมล แสวงผล, ต่อศักดิ์ สีลานันท์, ณัฐพล อ่อนปาน
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 424 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2563
  • ISBN: 9789740216926