About
NEWS

ฟื้นใจเมือง

มหกรรม “ฟื้นใจเมือง” มหกรรมอันทรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม นำร่องชลบุรีเป็นแห่งแรก

เรื่อง ONCE-team Date 28-12-2022 | View 415

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เมื่อวันที่ 16-18 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ณ อำเภอ่พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มหกรรมอันทรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในพื้นที่

มหกรรม “ฟื้นใจเมือง” จัดโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้รบเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยยกระดับและฟื้นฟูย่านและทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเอาไว้ ทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ร่วมกันสืบสานและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาของผู้คน พื้นที่ และช่วยฟื้นฟูย่านเก่าแก่นี้ให้มีชีวิตชีวา เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมตัวอย่างให้คงอยู่คู่กับประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม มหกรรม “ฟื้นใจเมือง” ณ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ถือเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดมหกรรม โดยในระยะที่ผ่านมา บพท. ได้มีการพัฒนาพื้นที่เชิงวัฒนธรรมทั้งหมด 53 พื้นที่โดยมีพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมแล้วจำนวน 18 พื้นที่ทำให้สามารถสร้างผู้ประกอบการเชิงวัฒนธรรมประมาณ 6,000 ราย สร้างผลิตภัณฑ์และการบริการเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นและมีการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมกว่า 757 ครั้ง

ทั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สะท้อนวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวพนัสนิคม สำหรับจุดเด่นของงานนี้คือ “ดงดอกจักสาน” งานศิลปกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกกลางภายในงาน แนวคิดการสร้างผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการนำงานจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของเมืองพนัสนิคม มาประยุกต์และพัฒนาต่อยอดให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดไฮไลท์หนึ่งของงาน นอกเหนือจากนั้นยังมีซุ้มหน้ากากเอ็งกอ ที่เป็นงานศิลปะร่วมสมัยให้ผู้เข้าชมงานได้มาร่วมถ่ายรูป

กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น โชว์พิเศษจากคณะเอ็งกอพนัสนิคม ศิลปะการแสดงของชาวจีนที่ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ร่วม 100 ปี กินลมชมหนังกลางแปลง เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนของเมืองพนัสนิคม การละเล่นทายโจ๊ก การละเล่นพื้นบ้านอันเก่าแก่ของเมืองพนัสนิคม การแสดงอันทรงเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ การบรรเลงเพลงของวงออเครสต้าโดยคุณสุกรี เจริญสุข พร้อมด้วยการแสดงร่วมกันของศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง (วาดภาพ), คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ขับกลอน), และคุณธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (เป่าขลุ่ย) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแสดงอันทรงเกียรติเป็นอย่างยิ่งสำหรับพิธีเปิดมหกรรมในครั้งนี้ อีกทั้งการเขียนหน้าลายเอ็งกอ และการทำฝึกการทำงานจักสาน

และสืบเนื่องจากโครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร “การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” จึงมีการจัดทำซุ้มพนัสเด็ดเจ็ดย่าน โดยแบ่งออกเป็น 7 ซุ้ม ซึ่งแต่ละซุ้มจะเป็นการแนะนำย่านเด็ดเมืองพนัสที่จะครอบคลุมของเด็ดที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละมิติ ไม่ว่าจะเป็น หอพระพนัส งานจักสาน ร้านของฝาก ร้านอาหารสุดเด็ด กิจกรรมฝึกทักษะการทำตุ๊กตาเอ็งกอ และที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแนะนำจุดเช็คอินต่าง ๆ ของเมืองพนัสนิคมที่ชวนให้ทุกท่านไปร่วมท่องเที่ยวตามย่านต่าง ๆ

Tags: