About
NEWS

เกาะหมากเพื่อความยั่งยืนโลก 2022

เกาะหมากของไทยติด TOP 100 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนโลก 2022

เรื่อง ONCE-team Date 30-09-2022 | View 909

การประกาศรายชื่อ 100 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนโลก ปี 2022 (2022 Green Destinations Top 100 Stories) เพิ่งประกาศผลไปหมาดๆ เมื่อ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยปีนี้บ้านเรามี 3 แหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน และได้รับการบรรจุให้เป็น TOP 100 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนโลก หลังจากที่ในปี 2020 เชียงคาน จ.เลย และ ต.ในเวียง จ.น่าน ถูกจัดอันดับให้เป็น 2 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนโลกเป็นครั้งแรกของไทย

สำหรับเกณฑ์การตัดสิน จะแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ด้วยกัน ได้แก่ Good Practice Story, Business & Marketing, Culture & Tradition, Environment & Climate, Government Reset & Recovery, Nature & Scenery และ Thriving Communities

โดยปีนี้ บ้านห้วยปูกั้ง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่เปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของ Good Practice Story (เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บอกเล่าหรือแสดงถึงเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ต้องการจะพัฒนา แสดงถึงการใช้นวัตกรรม หรือการนำนวัตกรรม หรือแนวทางปฏิบัติที่เคยมีอยู่แล้ว มาปรับใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน) และ Thriving Communities (เป็นชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง)

ขณะที่เกาะหมาก จ.ตราด ขึ้นแท่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination) แห่งแรกของไทยเป็นที่เรียบร้อย โดยถูกจัดให้อยู่หมวดหมู่ของ Good Practice Story และ Government, Reset & Recovery (การฟื้นฟู) ส่วนอำเภอสรรพยา จ.ชัยนาทนั้น ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเปลี่ยนจากเมืองเก่าร้างมาสู่การเป็นตลาดสีเขียว จัดอยู่ในหมวดของ Good Practice Story และ Culture & Tradition

ทั้งนี้ 2022 Green Destinations Top 100 Stories เป็นการจัดอันดับโดยหน่วยงานระดับโลก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB (Internation Tourism Borse) กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี อย่างไรก็ตาม การประกาศผลครั้งนี้ จะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยทั้ง 3 แห่ง กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความยั่งยืนสำหรับนักเดินทางระดับคุณภาพ


ที่มา : https://greendestinations.org/top-100-destinations/

 

Tags: