About
NEWS

Honour Collection

Honour Collection จากแบรนด์ภัทราคว้ารางวัล German Design Award ประจำปี 2024

เรื่อง ONCE-team Date 08-01-2024 | View 695

ภัทราคว้ารางวัลจากสภาการออกแบบแห่งประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลทรงเกียรติที่สุดในโลกด้านการออกแบบ

นับเป็นข่าวน่ายินดีของภัทรา แบรนด์ผู้นำด้านเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทพอร์ซเลนและโบนไชน่ายิ่งนัก เมื่อ Honour Collection ได้รับรางวัล German Design Award ประจำปี 2024 ซึ่งจัดโดยสภาการออกแบบแห่งประเทศเยอรมนี เป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดในโลกในด้านการออกแบบ หลังจากคว้ารางวัล Tableware International Awards of Excellence ประจำปี 2023 มาครอง

PATRA

PATRA

Honour Collection ออกแบบเชิงนวัตกรรมด้วยความเอาใจใส่และทุ่มเทอย่างที่สุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย จากการวิจัยและพัฒนามากว่า 4 ปี แบรนด์พบว่าเมื่ออายุมากขึ้น ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางกายภาพต่างๆ และอาจประสบปัญหากับกิจกรรมในแต่ละวัน เช่น การหยิบถ้วย จาน และภาชนะต่างๆ คอลเลกชันนี้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อช่วยการบริโภคอาหารและความเป็นอยู่ที่ดีในแต่ละวัน ดังคำแถลงของคณะรางวัลว่า “ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นอย่างดี ภาชนะใส่อาหารในคอลเลกชันเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ‘Honour’ ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันง่ายขึ้น และสีที่เป็นมิตรจะสร้างบรรยากาศเชิงบวก”

PATRA

แน่นอนว่าภัทรายังคงมุ่งมั่นคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ที่ผสมผสานทั้งการใช้งาน ความสวยงาม และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คน เพื่อยกระดับชีวิตของผู้ใช้ สมกับสโลแกนของแบรนด์ที่ว่า “PATRA. We make good life possible.” (การทำชีวิตที่ดีให้เป็นไปได้)

Tags: