About
DETOUR X Chiang Rai

Play&Learn

สิงห์ปาร์ค เชียงราย ห้องเรียนธรรมชาติที่เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับทุกคน

เรื่อง วีณา บารมี Date 26-05-2023 | View 4421
Beingthere Detour Be myguest FLAVOR Resound art+culture Insights Trends Business Insiders Balance Craftyard News
Read At ONCE
  • สิงห์ปาร์ค เชียงราย หนึ่งในแลนด์มาร์กของจังหวัดเชียงราย ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็น “ปอดของเมือง” ด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดกว้างใหญ่กว่า 8,600 ไร่ ไม่เพียงแต่มีไร่ชา สวนดอกไม้ พื้นที่ทางการเกษตร ลานทำกิจกรรมกลางแจ้ง สิงห์ปาร์ค เชียงรายในวันนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตินอกห้องเรียนของเด็กๆ ที่ให้ประสบการณ์พิเศษและสัมผัสได้จริง

ใครที่เคยไปเยือน สิงห์ปาร์ค เชียงราย เราเชื่อว่า...ต้องไปซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้ง
เพราะความกว้างใหญ่ของพื้นที่สีเขียวกว่า 8,600 ไร่แห่งนี้มีอะไรมากมายให้ค้นหา และการใช้เวลาเพียงหนึ่งวัน ก็อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เรารู้จักกับสิงห์ปาร์ค เชียงรายได้อย่างครบถ้วน

สิงห์ปาร์ค

ONCE จึงขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอีกมุมของสิงห์ปาร์ค เชียงราย ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นปอดของเมือง แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตที่ใครๆ ต้องมาเช็คอิน ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่เปิดให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษา สร้างประสบการณ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติ ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีความสุข

เที่ยวที่ได้มากกว่าเที่ยว

สิงห์ปาร์ค เชียงราย ได้ชื่อว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัด แม้ที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของชาวเชียงรายและนักเดินทางจากทั่วโลก ในอีกมุมหนึ่ง สิงห์ปาร์คฯ คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้เชิงธรรมชาติที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัว

สิงห์ปาร์ค

พื้นที่สีเขียวของสิงห์ปาร์ค เชียงราย เหมาะกับการทำกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ ด้วยลักษณะที่ตั้งเป็นที่ลาดเนินเขา มีภูเขาเล็กๆ สลับกันไปมา ภูมิทัศน์โดยรอบสวยงามและกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบข้าง บวกกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน ทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็น “พื้นที่แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ พรรณพืช และสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนถึง 231 ชนิด (จากการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพปี 2564) บางชนิดเรียกได้ว่าเป็นสัตว์หายากและอาศัยอยู่เฉพาะพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้น

สิงห์ปาร์ค

เบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้มาจากการความเอาใส่ใจ และบริหารจัดการน้ำสำหรับดูแลต้นไม้ในไร่ สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ จนกลายเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมาย รวมไปถึงสัตว์ที่อพยพมาจากพื้นที่ป่ารอยต่อ ที่อยู่รอบๆ เข้ามาอาศัยอยู่ในระบบนิเวศ ซึ่งยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก ส่งผลให้ปัจจุบัน สิงห์ปาร์ค เชียงรายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตินอกห้องเรียนที่ให้ประสบการณ์พิเศษและสัมผัสได้จริง

“เชียงราย เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างสูง ทำให้เกิดความเกื้อกูลกันและมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศตามธรรมชาติ ดังนั้น การที่เราช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม จึงไม่ใช่แค่คนในจังหวัดเชียงรายที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ แต่ทุกชีวิตบนโลกจะได้รับผลประโยชน์นี้ไปด้วย สำหรับ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เราพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่ช่วยกันทำสิ่งดีๆ ไม่ใช่แค่จังหวัดเชียงราย แต่เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทุกคน” พงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย ย้ำถึงเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ

สิงห์ปาร์ค

บทเรียนในไร่ชาจากแหล่งดินที่ดีที่สุดในเชียงราย

ส่วนหนึ่งของพื้นที่สีเขียวเพื่อการเรียนรู้แห่งนี้ ยังถูกจัดสรรให้เป็นไร่ชาจำนวนกว่า 600 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของเมืองไทย ปัจจุบันยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตชาญี่ปุ่นแท้ ที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานในทุกๆ ขั้นตอนของการผลิตชาจนได้รับการยอมรับการันตีด้วยประกาศเกียรติบัตรมาตราฐานเกษตรปลอดภัย Asia GAP และ JGAP ซึ่งในทวีปเอเชีย มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้รับการรับรองนี้ รวมไปถึงยังเป็นไร่ชาที่มีกิจกรรมเรียนรู้วิธีเก็บใบชาที่ถูกต้อง การทำผงชา และการแปรรูปเป็นไอศกรีมชาเขียว

สิงห์ปาร์ค

ห้องเรียนธรรมชาติสร้างการเรียนรู้ได้หลากหลาย

นอกเหนือไปจากความใส่ใจและดูแลธรรมชาติเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่แห่งนี้ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาชุมชนที่อยู่โดยรอบของจังหวัดเชียงรายให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน เน้นการพัฒนาคนให้อยู่ดี กินดี โดยยังคงรักษาความสมดุลของธรรมชาติ การอยู่ร่วมกับชุมชนพร้อมกับพัฒนาพื้นที่ไปพร้อมกัน โดยที่ผ่านมาหลากหลายค่ายกิจกรรมได้เลือกสิงห์ปาร์คฯ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม เพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพของสถานที่ว่าสามารถเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงทำให้เด็กๆได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง ในสถานที่ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น การจัดค่ายของ Art Summer Camp, SeaYouTomorrow Camp และ Nature Tech Explorers Camp ซึ่งแต่ละค่ายกิจกรรมล้วนดึงจุดเด่นในพื้นที่ของสิงห์ปาร์คมานำเสนอเป็นบทเรียนแห่งธรรมชาติได้อย่างน่าสนใจ

สิงห์ปาร์ค

เสริมทักษะศิลปะ เรียนภาษาผ่านฟาร์มทัวร์

คงไม่มีอะไรสนุกเท่ากับการเรียนศิลปะและการเรียนรู้ในโลกกว้างไปพร้อมกัน กิจกรรมฟาร์มทัวร์ของสิงห์ปาร์ค จึงกลายมาเป็นบทเรียนหนึ่งใน Art Summer Camp กิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ โดยนอกจากได้รับความร่วมมือจาก “ขัวศิลปะ” กลุ่มศิลปินในจังหวัดเชียงรายที่มารวมตัวกัน สอนศิลปะแขนงต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แล้ว เด็กๆ ยังได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากครูอาสาชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มจิตอาสาในเชียงรายในขณะนั่งรถฟาร์มทัวร์ชมไร่สิงห์ปาร์ค ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่สร้างบรรยากาศเพลิดเพลินและสนุกสนานกันมากๆ

สิงห์ปาร์ค

กิจกรรม Art Summer Camp ในปีนี้ จัดขึ้นทุกวันเสาร์ รวม 6 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนมี.ค. – พ.ค. 2566 โดยเปิดให้เยาวชนในจังหวัดเชียงรายที่มีอายุระหว่าง 8-12 ปี หรือศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เข้ามาร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ปั้นนักอนุรักษ์ตัวน้อย

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สามารถฉายภาพความยิ่งใหญ่แห่งโลกธรรมชาติให้เยาวชนได้เรียนรู้ร่วมกัน สิงห์ปาร์คฯ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมบ่มเพาะค่ายอนุรักษ์ที่ต้องการปลูกฝังวิชาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ลึกซึ้งขึ้น อย่างเช่น SeaYouTomorrow Camp ค่ายผู้นำ และเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน โดย สิงห์ เอสเตท ร่วมกับ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย พร้อมด้วย อเล็กซ์ เรนเดลล์ ทูตสันถวไมตรีของ UNEP (โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ) คนแรกของประเทศไทย ที่มาให้ความรู้กับน้องๆ ซึ่งโครงการนี้ก็ได้เลือกใช้พื้นที่แห่งนี้เพื่อร่วมสร้างสรรค์หัวใจสีเขียวแด่นักอนุรักษ์ตัวน้อยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

สิงห์ปาร์ค

กิจกรรมเรียนรู้แนวผจญภัยที่ช่วยให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและรักษ์โลกในครั้งนี้ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ได้สวมบทเป็นผู้ให้ความรู้เชิงลึกเพื่อให้เยาวชนทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน เช่น การสำรวจคาร์บอนในต้นไม้ กิจกรรมดูนกที่มีทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ สำรวจสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำผ่านการเป็นนักสืบสายน้ำ โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันของ Climate change ที่มีความสัมพันธ์ของภูเขา ป่าต้นน้ำที่เชื่อมโยงไปถึงทะเล

สิงห์ปาร์ค

สิงห์ปาร์ค

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ สัมผัสได้จริง

เพราะพื้นที่ท่ามกลางธรรมชาติของสิงห์ปาร์ค เชียงราย เหมาะสำหรับศึกษาด้านระบบนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัด Nature Tech Explorers Camp ซึ่งกิจกรรมในค่ายนี้จึงเป็นการเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีผ่านการลงมือทำ โดยใช้กระบวนการ Discovery Learning เด็กๆ จะได้ฝึกคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ รวมถึงฝึกการสังเกตการใช้ประสาทสัมผัส

สิงห์ปาร์ค

สิงห์ปาร์ค

รวมไปถึงเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต เพื่อเตรียมปรับตัวเข้าสู่โลกยุคใหม่ ตลอดจนกิจกรรมทำชามัทฉะแบบลับเฉพาะ ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงมือเก็บใบชาสดจากไร่ชาของสิงห์ปาร์ค ศึกษาประโยชน์จากชาเขียว และทดลองทำด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประสบการณ์พิเศษที่น่าจดจำ

สิงห์ปาร์ค

นอกจากการต่อยอดกิจกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ (Edutainment) ต่างๆแล้ว สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยังมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวมากมาย โดยรายได้จากการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มทัวร์ งานเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ “Farm Festival on the Hills” รวมถึง งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน “International Balloon Fiesta” ล้วนแล้วแต่มีเจตนารมณ์ที่จะส่งคืนสู่สังคม และชุมชนโดยรอบตามแนวคิดของ Social Enterprise เพื่อนำความกินดีอยู่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ชุมชนในเชียงราย รวมไปถึงตอบโจทย์การพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communites)

สิงห์ปาร์ค

สิงห์ปาร์ค เชียงราย ในวันนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกต่อไป แต่ยังเป็นพื้นที่ๆ เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งมอบความสุขให้กับทุกคน และเป็นอีกพลวัตดีๆ ที่สนับสนุนให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ในปี 2023 เชียงรายถูกให้เป็นเมืองอันดับ 4 ที่ให้การต้อนรับผู้มาเยือนดีที่สุดในประเทศไทย จากการประกาศผลรางวัล “Traveller Review Awards 2023” ของเว็บไซต์ Booking.com คะแนนที่ได้มาจากการรีวิวของนักเดินทางทางทั่วโลกกว่า 240 ล้านคน หลังเข้าพักในโรงแรมจำนวน 12,445 แห่งทั่วประเทศ

Tags: