พริบตา, Author at Onceinlife

พริบตา

PHOTOGRAPHER

แม้จะรักการอยู่บ้าน แต่ก็เดินทางอยู่ตลอด แม้จะมองทุกสิ่งในโลกเป็นความธรรมดา แต่ก็ยังคงแสวงหาความไม่ธรรมดามาสร้างสีสันให้ตัวเองอยู่เสมอ

โรงแรมกาล
BE MY GUEST

เรื่อง เปรมวดี ปานทอง
ภาพ พริบตา

S 37
RESOUND

เรื่อง เปรมวดี ปานทอง
ภาพ พริบตา

นภษร ศรีวิลาศ
RESOUND

เรื่อง วิชชุ ชาญณรงค์
ภาพ พริบตา

บ้านตาแก่ นนทบุรี
BE MY GUEST

เรื่อง วิชชุ ชาญณรงค์
ภาพ พริบตา

ulaman
BE MY GUEST

เรื่อง พริบตา

เครื่องมือจับปลา
DETOUR

เรื่อง กาญจนา อายุวัฒน์ธนชัย
ภาพ พริบตา

next

End of content

No more pages to load